Page 647 - index
P. 647

SANDSET | UTELEK & SPORT | 647 100 delar!
    SANDSET
Tål frost. PE och PP.
284 0895 100 delar
1.495:-
44 delar!
    BLANDADE GRÄVLEKSAKER
Spadar, krattor, skopor och såll i olika utförande. Sållet är 19 x 2,5 cm. Från 3 år. Tål frost. PE.
SANDSET
117 4002
40 delar 325:-
284 0896 44 delar
72 delar!
SANDSET
Tål frost. PE.
281 0001 72 delar
525:-
5 spadar 18 cm, 10 spadar 25 cm, 5 krattor 25 cm, 5 hinkar 1 l,
5 hinkar 2 l, 4 sandsåll i 2 storlekar, 10 sandformar. Tål frost. PE & PP.
   1.950:-
 ÄNNU MER PÅ WWW.ABASKOL.SE


   645   646   647   648   649