Page 217 - KPM 2022
P. 217

                                        SKRIV-, RÄKNE & RITHÄFTEN 17 X 21 CM | SKOLA & KONTOR | 217 SKRIV-, RÄKNE- OCH RITHÄFTEN 17 x 21 CM
Formatet ökar skrivytan och det större sidantalet ger tillsammans en bra totalekonomi. Svanenmärkt papper 70 g, 32 blad.
        abc
abc
abc
abc
    Format 17x21 cm ABA-Skol AB Linjerad 8,5 mm Scheelegatan 7
 212 28 Malmö
32 blad Ordertel 040 680 50 10 Orderfax 040 680 50 11
 Aba-Skol art.nr 133 0086 info@aba-skol.se Lyreco art.nr 2.003.479 www.aba-skol.se
         abc
abc
abc
abc
    Format 17x21 cm ABA-Skol AB Linjerad 8,5 mm S21c2he2e8leMgatlmanö7
 32 blad Ordertel 040 680 50 10
Aba-Skol art.nr 133 0087
Orderfax 040 680 50 11
 info@aba-skol.se Lyreco art.nr 2.003.481 www.aba-skol.se
       abc
abc
abc
abc
    Format 17x21 cm ABA-Skol AB Linjerad 14,5 mm S21c2he2e8leMgatlmanö7
 32 blad Ordertel 040 680 50 10
Aba-Skol art.nr 133 0145
Orderfax 040 680 50 11
 info@aba-skol.se Lyreco art.nr 2.003.504 www.aba-skol.se
     abc
abc
abc
abc
            Format 17x21 cm Linjera3d08,451mm0112 32 blad
Aba-Skol art.nr 133 0085 Lyreco art.nr 2.003.468
ABA-Skol AB S21c2he2e8leMgatlmanö7
Ordertel 040 680 50 10 Orderfax 040 680 50 11 info@aba-skol.se www.aba-skol.se
Skriv-, räkne- och rithäften.
133 0085
133 0086
133 0087
133 0145
20 häften
146:-
Skrivhäfte. Linjerat 8,5 mm
Skrivhäfte. Linjerat 8,5 mm
Skrivhäfte. Linjerat 8,5 mm
Skrivhäfte. Linjerat 14,5 mm
    abc
abc
abc
abc
   Format 17x21 cm ABA-Skol AB Linjerad 14,5 mm S21c2he2e8leMgatlmanö7
 32 blad
Aba-Skol art.nr 133 0147 Lyreco art.nr 2.003.515
Ordertel 040 680 50 10 Orderfax 040 680 50 11 info@aba-skol.se www.aba-skol.se
     abc
abc
abc
abc
   Format 17x21 cm ABA-Skol AB Olinjerad S21c2he2e8leMgatlmanö7
 32 blad
Aba-Skol art.nr 133 0000 Lyreco art.nr 2.003.526
Ordertel 040 680 50 10 Orderfax 040 680 50 11 info@aba-skol.se www.aba-skol.se
         50 10 50 11
Orderfax 040 680 50 11 Lyreco art.nr 2.003.548 www.aba-skol.se
133 0146
133 0147
133 0000
Olinjerat
Rithäfte.
133 0055 Räknehäfte. Rutat 5 x 5 mm
133 0056 Räknehäfte. Rutat 5 x 5 mm
Skrivhäfte. Linjerat 14,5 mm
Skrivhäfte. Linjerat 14,5 mm
abacbc
abc
1 Ru t
2 21 2 3 123
1 2 3
Format 17x21 cm ABA-Skol AB
at 5x5 mm
32 blad Ordertel 040 680 50 10
3 212 28 Malmö
123
123 Aba-Skol art.nr 133 0056 info@aba-skol.se
Scheelegatan 7
          acbc abc
abc
ab
    kol AB Scheelegatan 7 212 28 Malmö
ABA-S
 Format 17x21 cm
1/2 sida linjerad 8,5 mm 32 blad
Aba-Skol art.nr 133 0095 Lyreco art.nr 2.003.583
Ordertel 040 680 50 10 Orderfax 040 680 50 11 info@aba-skol.se www.aba-skol.se
    abc
abc
abc
abc
    Format 17x21 cm ABA-Skol AB 1/2 sida linjerad 14,5 mm S21c2he2e8leMgatlmanö7
 32 blad Ordertel 040 680 50 10
Aba-Skol art.nr 133 0096
Orderfax 040 680 50 11
 info@aba-skol.se Lyreco art.nr 2.003.594 www.aba-skol.se
   abc
abc
abc
abc
                   2 21 2 3 123
2 21 2 3 123
   1 Ru t
3 212 28 Malmö
1 Lin j
3 212 28 Malmö
       Format 17x21 cm ABA-Skol AB
at 5x8 mm
32 blad Ordertel 040 680 50 10
Format 17x21 cm ABA-Skol AB
erad 6+6+6 mm
32 blad Ordertel 040 680 50 10
 50 10 50 11
Orderfax 040 680 50 11 Aba-Skol art.nr 133 0059 info@aba-skol.se Lyreco art.nr 2.003.561 www.aba-skol.se
133 0058 Räknehäfte. Rutat 5 x 8 mm
Orderfax 040 680 50 11 Aba-Skol art.nr 133 0666 info@aba-skol.se Lyreco art.nr 2.003.572 www.aba-skol.se
133 0059 Räknehäfte. Rutat 5 x 8 mm
Scheelegatan 7
Scheelegatan 7
   133 0666
133 0095
133 0096
Skrivhäfte. Linjerat 6 + 6 + 6 mm
Skrivhäfte.
abc
kol AB 17x21 cm ABA-S
Format
Rutat 5x5 mm S21c2he2e8leMgatlmanö7
32 blad Ordertel 040 680 50 10
Orderfax 040 680 50 11 Aba-Skol art.nr 133 0055 info@aba-skol.se Lyreco art.nr 2.003.537 www.aba-skol.se
Skrivhäfte.
Blank 1/2 sida/linjerad 8,5 mm Blank 1/2 sida/linjerad 14,5 mm
   SIFFERHÄFTE A5
Svanenmärkt papper 70 g. 16 blad.
132 0020 25 häften
BOKSTAVSHÄFTE A5
Svanenmärkt papper 70 g. 32 blad.
208:- 132 0025 25 häften
ÄNNU MER PÅ WWW.ABASKOL.SE
SKRIVSTILSHÄFTE A5
Svanenmärkt papper 70 g. 32 blad.
310:- 132 0030 25 häften 310:-
   215   216   217   218   219