Page 281 - KPM 2022
P. 281

KODNING | PROGRAMMERING | 281
     ARRANGERA PIXLAR
Målet med denna produkt är att få barnen att avkoda information och placera de färgade små pixlarna på rätt plats, lära sig hur digitala bilder är uppbyggda samt träna koncentration, logiskt tänkande
och finmotorik. Träram 22 x 30 cm. 232 pixlar 4 x 4 cm, 1 045 pixlar 1 x 1 cm, 20 uppgiftskort. Från 5 år.
KODA MED KLOSSAR
Här är det inte komplicerade textkommandon som ska följas utan färgade klossar och deras koordinater. Läs och tolka koordinatplanen rätt så bildar klossarna en fin byggnad. 30 instruktionskort i 3 olika svårighetsnivåer, 31 rejäla träklossar samt koordinationsplatta.
Från 5 år.
296 8627 1.771:-
296 8658
2.745:-
     KODA MED PILAR
9 uppgiftskort 21 x 5 cm. 36 kort med pilar i blått eller rött
5 x 2,5 cm. 3 kort med lösningar. Allt förvaras i kraftig box av bokträ 26 x 18 x 5,5 cm. Lämplig för 1 till 6 barn, från 5 år.
206 0001 1.089:-
KODA MED DJUR
Lägg en djurbild, fyra pilar och ett kort upp och ner i korthållaren. Låt din kompis placera en spelpjäs på startdjuret och sedan hitta vägen enligt pilarna till ditt slutdjur. Vänd på kortet och se om ni har samma djur. Tavla 26 x 26 cm, 25 kort med djur, 10 med pilar, 2 korthållare, 2 spelpjäser.
Korten är 3,5 x 3,5 cm. Från 5 år.
206 0010 878:-
      KODA MED PIXLAR
6 kort att pixla med 49 resp. 36 pixlar. 180 + 12 pixlar. 2 x 6 uppgiftskort. 2 kort med lösningar. Allt förvaras i kraftig box av bokträ 38 x 23 x 5 cm. Lämplig för 1 till 6 barn, från 5 år.
206 0002 2.305:-
PROGRAMMERING - AKTIVITETSSET
Programmera dina kompisar och njut av en icke digital aktivitet som tränar kooperativt lärande. Hoppa, gå och sväng. Uppmuntrar motorik och lär samtidigt att följa direktiv. 50 delar, mattor 23 x 23 cm. Från 5 år.
207 2835 704:- ÄNNU MER PÅ WWW.ABASKOL.SE
 


   279   280   281   282   283