Page 297 - KPM 2022
P. 297

  PHOTON | PROGRAMMERING | 297
            ROBOT PHOTON EDU
Ett tvärvetenskapligt didaktiskt verktyg som utvecklats för att fungera lika bra i förskola som i skolan. Använd de specifikt utarbetade lektionsplanerna eller skapa dina egna för att undervisa i programmering parallellt med något annat ämne. Gratis lektionsplaner och appar finns på svenska och engelska.
NY
392 1200 392 1201 392 1202 392 1204 392 1203 392 1207
Robot Photon EDU
Robot Photon EDU med pedagogisk matta Pedagogisk matta till Photon Edu Robot Kort till Photon
Utarbetade undervisningsscenarier Magisk Dongel till Photon robot
PHOTON AI DISCOVERY KIT
Världens första kit för undervisning av artificiell intelligens på grundskolenivå. Elever skapar en egen stadsbild och gör sedan övningar med hjälp Photon roboten för att upptäcka olika sätt att använda AI i vardagen, till exempel smarta kontanter, smarta hem eller autonoma fordon.
392 1210
        NY
   PHOTON EARLY EDUCATION KIT
Photon Robot och 50 lektionsplaner som täcker fyra viktiga utvecklingsområden (kognitiva, sociala, emotionella, fysiska). I setet ingår alla tillbehör som är nödvändiga för att utföra aktiviteterna, inklusive två utbildningsmattor och en uppsättning lektionskort.
392 1220
   NY
 PHOTON SOCIAL-EMOTIONAL LEARNING KIT
Övningarna med Photon i detta kit är utformade för elever mellan 6-11 år och syftar till att utveckla färdigheter inom fem huvudområden: Självmedvetenhet, Självhantering, Social medvetenhet, Social- och relationskunskaper och Beslutsfattande färdigheter.
392 1230
 ÄNNU MER PÅ WWW.ABASKOL.SE
FULLSTÄNDIG INFORMATION OCH MYCKET MER ABASKOL.SE
Mer information om Robot Photon

   295   296   297   298   299