Page 316 - KPM 2022
P. 316

316 | PEDAGOGISKT MATERIAL | KOMPISBÖCKER
KOMPISBÖCKER
I serien Kompisar hittar du berättelser om Kanin och Igelkott med fokus på värdegrunden och barnkonventionen. Utgångspunkt tas i situationer som de flesta barn känner igen från sin egen vardag.
  NY NY NY
  KOMPISBÖCKER
En serie berättelser om Kanin och Igelkotts vardag. Med uttrycksfulla illustrationer och engagerade texter presenteras 10 olika teman. T.ex. Dela med dig, Prata om det och Säg stopp.
KOMPISBÖCKER FÖR DE YNGSTA
Böckerna utgår från samma berättelser och illustrationer som kompisböckerna, men texten är bearbetad och anpassad för barn i åldrarna 1 - 3 år.
377 4581
KOMPISBÖCKER - HANDLEDNING
Fungerar för båda serierna. Här finns stöd för boksamtal, aktivitetsförslag samt mängder med kopieringsunderlag som exempelvis sekvensbilder, spel och färgläggningsbilder.
377 2197 10 olika
990:-
NY
10 olika 990:-
NY
377 5436
EN NY KOMPIS - 2 TITLAR I EN BOK
980:-
NY
       KOMPISBÖCKER BASERADE PÅ
BARNKONVENTIONEN
Händelserna i dessa böcker är kopplade
till Barnkonventionen som på så vis blir belyst ur barnperspektiv. De är tänkta att
vara en ingång till det långsiktiga arbete
med Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna som ska fortgå genom förskolan och grundskolan.
377 3557 10 olika 1.050:-
FLANO DELA MED DIG
KOMPISBÖCKER BARNKONVENTIONEN -
HANDLEDNING
Här finns stöd för boksamtal, aktivitetsförslag för varje bok samt även kopieringsunderlag
i form av flanosagor, arbetsblad och färgläggningsbilder.
I denna vändbara bok får vi veta hur det gick till när Igelkott och Kanin träffades första gången. Vi kan tänka olika när en ny kompis ska börja på förskolan. Och det kan kännas nervöst att komma ny. I boken finns förslag på diskussionsfrågor och tips på vidare aktiviteter.
377 5899
895:-
377 5003
395:-
   Flanobilderna är ett extra bildstöd till den omtyckta kompisboken “Dela med dig” med Kanin och Igelkott. Till flanobilderna medföljer en enkel handledning med tecken som stöd till boken och bilderna. Bilderna ger många uppslag till samtal, om hur det är att vara en bra kompis. Kanin och Igelkott tyckte det kändes bra att dela med sig, då gör man ju faktiskt någon annan riktigt glad! Flanoarket är i A3 format.
330 0958 240:-
 FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM #ABASKOL.SE   314   315   316   317   318