Page 321 - KPM 2022
P. 321

FLANO DE TRE BOCKARNA BRUSE
Sagotext med TAKK (stödtecken) medföljer. Arket är 29 x 42 cm.
330 0901
240:-
FLANO GULDLOCK OCH DE TRE BJÖRNARNA
Sagotext medföljer. Arket är 29 x 42 cm.
330 0907
240:-
FLANO | PEDAGOGISKT MATERIAL | 321
      FLANO FEM FINA FÅGLAR OCH FEM SMÅ APOR
FLANO FEM SMÅ APOR RETAR KROKODILEN
Rolig och lärorik räkneramsa på svenska och engelska. Räkna aporna och frukterna, vilken siffra är det på apan?
330 0906
Text medföljer. Sång/ramsa med rim. Öva färger och räkning med ramsorna. Arket är 29 x 42 cm.
330 0923
240:-
   FLANO & BOKPAKET LILLE LUSTIG OCH SKOGENS VÄNNER
Innehållande en barnbok och 2 flanoark i A3 format, med sagobilder och djurspår. Sagotext och enkel handledning med diskussionsfrågor medföljer, samt djurspår i flano där man ska gissa vilket djur spåret tillhör. Kan kopplas
till läroplanen både gällande förskolans värdegrund och naturkunskap. Sagan handlar om likheter och olikheter, utanförskap och vänskap. Berättelsen handlar även om djuren i skogen och att man ska vara rädd om naturen!
330 0903
240:-
330 0905 240:- ÄNNU MER PÅ WWW.ABASKOL.SE
 512:-
FLANO RASKA PÅ, ALFONS ÅBERG
“Jag ska bara” säger Alfons när pappa tycker att klockan är mycket. Sagotext medföljer. Arket är 29 x 42 cm.
 

   319   320   321   322   323