Page 6 - KPM 2022
P. 6

MILJÖMÄRKNINGAR
FSC-märkningen är den internationella märkningen av trä och skogsprodukter och har riktlinjer för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk. Förkortningen betyder ”Forest Stewardship Council”.
Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion. Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Arbetet drivs på uppdrag av det Nordiska Ministerrådet.
GUT är den europeiska mattindustrins märkning för förbättrad miljö och användarvänlighet genom hela mattans livscykel. Medlemmarna har åtagit sig att agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Produkterna testas kontinuerligt i samarbete med officiellt erkända testinstitut i Europa.
PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk
genom oberoende tredjepartscertifiering. Hela tillverkningskedjan kontrolleras, från de certifierade skogarna via skogsindustrin fram till slutprodukten. PEFC står för “Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes”.
I’m green. Grön PE, även känd som I’m greenTM polyeten, är en plast som tillverkas av förnybar råvara: etanol från brasilianska sockerrör. I’m greenTM är det varumärke som skapats av Braskem för att identifiera att produkten producerats från förnybara källor. För användning av symbolen I’m greenTM måste produkter följa vissa kriterier fastställda av Braskem.
Der Blaue Engel är en tysk miljömärkning för produkter och tjänster. Grundades 1978 och tros
vara världens första miljömärkning. Det är den tyska motsvarigheten till vår Svanenmärkning. Märkningens kriterier, som bestäms av en jury, omfattar både miljö- och konsumentskydd.
A-märkning. Barnfärger och lim är A-godkända enligt Danska Fällesrådet for Formnings- og hobbymaterialer, som på några områden till och med har strängare
krav än EUs kemikalieförordning REACH. Produkterna begränsar både miljöpåverkan och negativa hälsoeffekter hos användaren.
EU Ecolabel är ett europeiskt miljömärke och kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer. Arbetet sker på uppdrag av EU- kommissionen. EU Ecolabel fungerar på samma
sätt som Svanen.
Biobased är en symbol som ABA Skol har tagit fram för att tydliggöra och lyfta fram plastprodukter gjorda av bioplast. Symbolen visar att produkten är tillverkad av förnybar råvara.
Möbelfakta står för kvalité, miljö och socialt ansvar. Möbler som är märkta med Möbelfakta är tillverkade enligt funktionella och säkerhetsmässiga krav.
Följer riktlinjer för ett långsiktigt miljöansvar och tar hänsyn till socialt ansvar till arbetstagare och förhållanden i produktionen.
OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende test- och certifieringssystem för textila rå-, mellan-
och slutprodukter i alla produktionsled. OEKO-TEX® provningar för skadliga ämnen anpassas efter textil- produktens faktiska användningsområde.
SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu Produkten finns med
          och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval.
i SundaHus
 FÖRKORTNINGAR FÖR PLASTER
 I VÅRA PRODUKTER
ABS Akrylnitril-butadien-styren PVA EVA Eten-vinylacetat PVC K-Resin Styren Butadien sampolymer SAN PA Polyamid
PC Polykarbonat TPE PE Polyeten
PET Polyetentereftalat TPR POM Polyoximetylen (acetalplast)
PP Polypropylen Tritan PPE Polyfenyleneter
PS Polystyren
PU Polyuretan
Polyvinylacetat Polyvinylklorid
Sampolymer av styren- och akryl-nitrilplast Termoplastisk elastomer, t.ex syntetiskt gummi (TPR) Termoplastiskt gummi (syntetiskt)
Sampolymer av polyester Livsmedelsduglig plast
 


   4   5   6   7   8