Page 5 - Läsårsstart 2022
P. 5

 Z-SKÅP
Inredning: Bokfack och klädstång med ankarkrok.
721 2101 721 2102 721 2103 721 2104 721 2111 721 2112 721 2113
1 x 2 fack, B 30 cm 2 x 2 fack, B 60 cm 3 x 2 fack, B 90 cm 4 x 2 fack, B 120 cm 1 x 2 fack, B 40 cm 2 x 2 fack, B 80 cm 3 x 2 fack, B 120 cm
7.056:- 11.562:- 14.796:- 22.236:-
7.674:- 13.374:- 18.432:-
    ANGE DÖRRFÄRG TILLSAMMANS MED ARTIKELNUMRET
Inredning för 1 x 2 fack
     RAL RAL RAL 9010 1017 2000
RAL RAL RAL 5018 3000 3013
     Med sex olika dörrfärger förvandlades en trist korridor till en färgglad miljö lätt för eleverna att hitta i!
ELEVSKÅP I KOMPAKTLAMINAT
Dörrarna i kompaktlaminat, som täcker hela fronten, gör dem svåra att sparka in. Kraf- tig dörrupphängning med ledgångjärn och stomme i varmvit pulverlackerad stålplåt. Dörrar i 1 cm reptålig kompaktlaminat. Utrustade med ett bokfack och en klädkrok. Standardutförande är med plant tak och sockel (10 cm) och klinka för hänglås. Totalhöjd 190 cm och djup 55 cm. Två bredder, 30 och 40 cm.
RAL RAL RAL RAL RAL 5024 5015 5010 6019 6001
RAL RAL RAL RAL RAL 3004 7035 7040 7012 9005
Annat djup, sluttande tak, ben, annan dörrfärg eller cylinderlås? kontakta oss!
HEL DÖRR
Inredning: Bokfack, hatthylla och klädstång med ankarkrok.
  721 1302
Laminatfärger 721 1303 721 1402
2 x 1 fack, B 60 cm 8.502:-
  (Detta är ett urval ur standardsortimentet. För en komplett katalog kontakta säljare.Tryckta prov avviker i viss utsträckning mot verklig färg)
3 x 1 fack, B 90 cm 2 x 1 fack, B 80 cm 3 x 1 fack, B 120 cm
12.258:- 10.020:- 14.556:-
 Laminatfärger
721 1403
  (Detta är ett urval ur standardsortimentet. För en komplSettaknatdalaogrdkfoänrtagketar
säljare.Tryckta prov avviker i viss utsträckning mot v
inatfärger
L
L
e
a
m
rk
(Detta är ett urval ur standardsortimentet. För en komplett katalog kontakta
lig
färg)
   Standardfärger
säljare.Tryckta prov avviker i viss utsträckning mot ver2kli-gDfäErgL) AT
Inredning: Bokfack och klädstång med ankarkrok.
 Standardfärger
7L21317 1501 Ljus Björk 721 1502
721 1503
1 x 2 fack, B 30 cm 2 x 2 fack, B 60 cm 3 x 2 fack, B 90 cm 1 x 2 fack, B 40 cm 2 x 2 fack, B 80 cm 3 x 2 fack, B 120 cm
7.812:- 11.742:- 17.406:- 8.802:- 13.836:- 19.956:-
  L152
NCS S9000-N
L156
NCS 1580-Y90R
L150 L156
NCS 0502-G50Y NCS 1580-Y90R
   Övriga färger
 Laminatfärger
   (Dettaäretturvalurstandardsortimentet.Förenkomplettkatalogk7on2ta1kta1601
 L152
NCS S9000-N
L150
NCS 0502-G50Y
L 137
säljare.Tryckta prov avviker i viss utsträckning mot verklig färg)
 Ljus Björk L156
L 137
 L152
L150
NCS 0502-G50Y NCS 1580-Y90R
721 1602
 NCS S9000-
N
L1111
NCS 6502-Y
Ljus Björk
 L
406 ÖvriNgCaS 3f0ä00r-Nger
L404
NCS 2500-NStandardNfCäSrg35e0r0-N
L406
L1104
7
2
1
1
6
0
3
Övriga färger
LL1411096 L156
-N
N
C
S3
0
00
           färger
t. För en komplett katalog kontakta utsträckning mot verklig färg)
Laminatfärger
säljare.Tryckta prov avviker i viss utsträckning mot verklig färg)
Z-SKÅP
 (Detta är ett urval ur standardsortimentet. För en komplett katalog kontakta
L
Inredning: Bokfack och klädstång med ankarkrok.
Bilden visar skåp med klädstång och ankarkrok som specialinredning
 L406 L404
NCS 3000-N NCS 2500-N
L1104
1
L111
L 137
L1118
NCS
ANGE DÖRRFÄRSGtanTdIaLrLdSfäArgMerMANS MED ARTIKELNUMRET
L406
L404 NCS 2N5
L1104 -YG30Y
2170
L406
L152
N
NCS 3000-N
500-N
N7CS23100107-N01 721 1702
1 x 2 fack, B 30 cm 2 x 2 fack, B 60 cm 3 x 2 fack, B 90 cm 1 x 2 fack, B 40 cm 2 x 2 fack, B 80 cm 3 x 2 fack, B 120 cm
7.872:- 12.390:- 18.198:- 8.994:- 13.770:- 20.652:-
LÄSÅRSSTART 2022 | 5
S9
C
0
L1137
L
5L0
S
3
1
1
1
1
1
1
7
1
L
 N
Y
NCS 6030-G10
N
S
1
C0
N5S -
C
C
0SN
0
S
6
0C
0
-0G
Y
NNCCNSCS1S0341050-8Y02-0NYR90NRCS NCS 3500-N
50-R3L0jBus Björk NCS 1010-Y30R
721 1703 721 1801
L1227 L7112118 1802
5
22
35
0
2
-
6
02
5
0
-
 00
-N
Övriga färger
L1104 L1119
INSTAGRAM #ABASKOL.SE
L171
NCS 203L03-4G030Y
               Glöm inte att ange dörrfärg
 L152
NCS S9000-N
1
156
NCS 1010-Y30R
L 137
Ljus BLjö1rk37
L1137
L171 NCS 4010-G10YNCS 2
L155
L1216
L406
L150
7
L521
L 137
L2126NCS 603L04-G0160 L5N3CS82030-G3L01Y58 NNCCSS35L10104-10N-1Y920R NCS 1050-R30B
L150
NCS 0502-G50Y
L
0
5
NCS 1010-Y30R
L1137
L
7
L213
00
NCS 1040-Y20R
0
NCS 1050-R30B
L171
2
L406
L1133 L404
L158
L1111 L2170
NCS
3
1
1
1
9 N-
L
0N
NLC1S1310820-R90NBCS 6502N-YCS 3060-R80NBCS 3000N-NCS 4050-R80B
1
S 2030-R90B
0 -NC
 R
NCS 2030-G
0
NCS 6030-G10
NCS 1580-Y90R
3
s Björk Y
Övriga färger
L
j
u
721 1803
              L406
L406
L404
L1111
L
Ljus Bok
L158
Valnöt
NCS 1040-Y20R NCS 1050-R30B L350 L6380
NCS 1010-Y30R L2133
L1104
L40
6
L1137
NCS 6030L-3G0130
L1119 L2170
L1118
1133
L155 L1216 Mörk Kvistek Teak
L1227 Björk
   3   4   5   6   7