Page 21 - Möblekatalog 21
P. 21

MED SITTBÄNK GOLVMODELL
76
7 . 3 6 0 : - ! 7 6 6 7 0 3 7 3 - f a c k . U t v ä n d i g b! r ! e d d 8 2 , 2 c m !
SANGILL Standard Laminat 2014-15
7 6 6 7 0 5 2 3 - f a c k . U t v ä n d i g b r e d d 8 2 , 2 c m
! !!!!!!!!
766 7050 1-fack. Utvändig bredd 28,6 cm 766 7051 2-fack. Utvändig bredd 55,4 cm
2.495:- 4.950:-
766 7035 1-fack. Utvändig bredd 28,6 cm
F8755
F7927 K1997
F7927
F4172
2K
7
F6901
9
K1238
SANGILL
S
ndard Lami
t
an
d
a
rd
L
a
m
F7
71 99
7F4172
4
766 7053 4-fack. Utvändig bredd 109 cm 9.810:- 766 7038 4-fack. Utvändig bredd 109 cm 6.755:-
TILLBEHÖR TILL KLÄDFACK PIA
Luckorna har softclose.
!! ! ! !!! ! ! !!! ! !!!!
!!!!!
!!!! !!! !!!!!
!
F2962 FF80725353 KF12342769
!
!
/!ryg
!
KF1299672F4172
766 7181 Lucka i laminat med urfräst bildruta, B 9,5 x H 14,5 cm.
8F7451572F6901K1997F264970K911238 F417K2F11243
9
K
in
a
F
t2
0
KLÄDFACK PIA VÄGG- & GOLVMODELL | ENTRÉ | 21
  Bilden visar fack med röd lucka i specialmått och rygg som tillbehör
! F7927 ! K1997
SANGILL Standard Lami SANGILL Standard Laminat 2014-
UTAN SITTBÄNK VÄGGMODELL
1
4
-
1
F2962
38
! 5 . 0 3 0 : -
1
9
0
L
1
S
4
t
-1
a
5
SANGILL S
1.715:-
F
17F269
 6
70
36
2-f
ack. Utvändig bre
dd
5
5,4
cm
3.
5:-
 S
A
N
G
IL
L
S
ta
n
d
a
rd
L
a
m
S
A
i
n
N
a
G
t 5
I
2
L
  766 7180 Lucka i vitpigmenterad björk F7927 F792K71997
7
F2479 F1485 F3007
F2962 F8755
340:-
F792
A
N
G
d
L
SANGILL Standard Laminat 2014-1
ILL Stan
r
-
da
Baksida/rygg golvmodell. Pris per fack 215:-
S
a
m
i
n
 La Sr SdA
aL
G
86 Hjul Ø 10 cm. Kan inte eftermonteras. 4 st 730:- 5
t
1
N
L
na
766 7084
, se n
:- 5:-
Baksi
da
g vä
ggm
odel
l, pri
s pe
r fac
k
215:-
dm
I
a
ir
d
An
ge fä
rgko
76
6 70
85
5
Ln
t
L
m
a
S
t
L
t
d ina
edan
415
a2a
m0n
1d
i
n4
a
a-r
1
d
5
2
0
a
1
4
0
i
-
n
1
a
5
14
-
a
t
2
0
1
4
1
 7
t2
6
6
7
  !!! !
!!!
!! ! !! !! ! !!! ! ! !! !
18
2
7
Lu
c
k
a
i
l
am
t. A
n
g
e
fä
rg
k
66
70
ANGE FÄRGKOD TILLSAMMANS MED ARTIKELNUMRET FÖR LUCKA
!!!!
F7 F41
F29
7
7927 K1997
238 2
od
,s
en
e
da
n
35
 F875 F02
2
F69
1
F24 19
K1
F
2
2
2
F2274 F4177
F 7927 K 1997 F 4172 F 6901 K 1238 F 2962 F 2479 F 1485 K 1326 F 2253 F 2274 F 4177
5
1
F5342
K
ÄNNU MER PÅ WWW.ABASKOL.SE
766 7088 Postfack, B 25 x H 30 cm 159:-
 F2962
F04213K7312997 72 KF1639206
F
00
6F28755 5 927 3K3
97 K1326 F4172
3 F69F0719
F1417
0
3
1238 9
F2253
5
!
2
79F20926323F247 85FK81735256F148F53007 F
7
8
F
690
K
1
K
9F14 F7
3
F4172 F6901
1
2
4
2
F93
                                                                          Ld
5
F1
t
n 1
0
n
8
7 1
   19   20   21   22   23