Page 492 - Möblekatalog 21
P. 492

SÄKERHET
På följande sidor har vi en mångfald av olika barngrindar för att kunna tillgodose de flestas behov och önskemål.
Välj mellan trä, metall, med sockel eller utan. Alla är lika lätta att öppna för en vuxen men inte för barn.
Vi har även väggskydd, halkskydd och klämskydd för dörrar som bidrar till ökad säkerhet bland barn och även vuxna.
BARNGRIND FLEX..................................................................... 494 BARNGRIND GUARD ME...........................................................495 BARNGRIND LENA OCH REDNIK ............................................ 496 BARNGRIND MULTIMETALL OCH LINDAM ............................497 HALKSKYDD.............................................................................. 498 LÅD- OCH SKÅPREGEL............................................................ 498 HÖRN- OCH VÄGGSKYDD ....................................................... 498 TIPPSKYDD ............................................................................... 498 KLÄMSKYDD OCH DÖRRSTOPP............................................ 499
  

   490   491   492   493   494