Page 50 - Möblekatalog 21
P. 50

50 | ENTRÉ | ELEVSKÅP I KOMPAKTLAMINAT ELEVSKÅP I KOMPAKTLAMINAT
Tåliga elevskåp för krävande miljöer. Dörrarna i kompaktlaminat, som täcker hela fronten, gör dem svåra att sparka in. Kraftig dörrupphängning med ledgångjärn. Stomme i varmvit pulverlackerad stålplåt och dörrar i 1 cm reptålig kompaktlaminat. Skåpen är utrustade med ett bokfack och en klädkrok. Standardutförande är med plant tak och sockel (10 cm) och klinka för hänglås. Totalhöjd 190 cm och djup 55 cm. Två bredder, 30 och 40 cm.
 Annat djup, sluttande tak, ben, annan dörrfärg eller cylinderlås – kontakta oss!
Glöm inte att ange dörrfärg
Bilden visar skåp med klädstång med ankarkrok som specialinredning – kontakta oss!
Laminatfärger
(Detta är ett urval ur standardsortimentet. För en komplett säljare.Tryckta prov avviker i viss utsträckning mot v
Standardfärger
Laminatfärger
(Detta är ett urval ur standardsortimentet. För en komplett katalog kontakta
  L152
NCS S9000-N
Laminatfärger
(Detta är ett urval ur standardsortimentet. För en komplett katalog kontakta säljare.Tryckta prov avviker i viss utsträckning mot verklig färg)
Standardfärger
Standardfärger
Standardfärger Övriga färger
L 137 L1111Ljus Björk
L152
NCS S9000-N
L150
L156
L152
NCS 0502-G50Y NCS S900
L150
säljare.Tryckta prov avviker i viss utsträckning mot verklig färg)
NCS 3500-N L156
L406 LaminatfärgL4e0r4 NCS 0502-G50Y
L1104
NCS 1580-Y90R
L 137
(Detta är ett urval ur standardsortimentet. För en komplett katalog kontakta NCS 3000-N NCS 2500-N
Laminatfärger
säljare.Tryckta prov avviker i viss utsträckning mot verklig färg) (Detta är ett urval ur standardsortimentet. För en komplett katalog k säljare.Tryckta prov avviker i viss utsträckning mot verklig fär
L
NCS 6502-Y LL150L15637NCS0502-G50YCS1580-Y90RLjusBjör
L150 L156
NCS 0502-G50Y NCS 1580-Y90R
  Övriga f
Laminatfärger
152
CS S900
0-N
0R-N
L1 Lju
St
andardfä
är
ger N
N
NCS 1580-Y9
s Björk
HEL DÖRR
(D2et-taDäEr LetAt uTrval ur standardsortimentet. För en komplett katalog kontaktaZ-SKÅP
Inredning: Bokfack med klädkrok och hatthylla.
2 x 1 fack, B 60 cm 3 Lx4104fack, B 90 cm
säljare.Tryckta prov avviker i viss utsträckning mot verklig färg)
721 1302 L406 721 1303
L1104
7.085:-
10.215L:1-111 721 1502 L4206x 2 fack, B 60 cm L 137
6.510:- 721 1701 9.785:- 721 1702
721 1703
1 x 2 fack, B 30 cm
2 x 2 fack, B 60 cm
6.560:-
10.325:-
Övriga färger
rger
Övriga färger
Inredning: Bokfack med klädkrok.
721 1501 1 x 2 fack, B 30 cm Standardfärger
Inredning: Bokfack med klädkrok.
  NCS 3000-N
atfärger
mentet. För en komplett katalog kontakta L1137
L152
L156
NCS 0502-G50Y NCS 3000-N Ljus Björk
NCS 2500-N
NCS 3500-N
NCS 1580-Y90R
L150 NCS 6502-Y
  721 1402 721 1403
NCS S9000-N
8.350:- 721 1503 3 x 2 fack, B 90 cm L1137 L404 L171
L1111
2 x 1 fack, B 80 cm
14.505:-
3 x 2 fack, B 90 cm
15.165:-
L406
Övriga färger L1104 12.130:- 721 1601 1 x 2 fack, B 40 cm 7.335:-
L1119
L2170 L406 7.495:-
  3 x 1 fack, B 120 cm
1801 1 x 2 fack, B 40 cm
NCS 3000-N NCS 6030N-GC1S02500-N NCS 2030-G30Y
NCS 10N50C-SR30B00-N
  721 1602 2 x 2 fack, B 80 cm L406 L404
NCS 3500-N
L1111
Laminatfärger
L1104
NCS 3500-N
NCS 6502-Y
11.530:- 721
1802 16.630:- 721 1803
2 x 2 fack, B 80 cm
11.475:- 17.210:-
L406 NCS 30
721
NCS 6502-Y NCS 1040-Y20R
 721 1603 3 x 2 fack, B 120 cm Laminatfärger
3 x 2 fack, B 120 cm
NCS 3000-N NCS 2500-N (Detta är ett urval ur standardsortimentet. För en komLp1le5t0t katalog kontakta
L 137 Ljus Björk
NCLS10101-Y930R L2170
 i viss utsträckning mot verklig färg) NCS 6030-G10
säljare.Tryckta prov avviker i viss NutsCträSck0n5in0g2m-oGt 5ve0rkYlig färg) NCSL1511810-Y90R NLC40S6S9000-N L404 L1104 NCS 1010-Y30R
L406
NCS 3000-N
L1(5D2etta är ett urval ur standardsortimentet. För en komplett katalog kontakta L156 L171 säljare.Tryckta prov Lav1v1ik1e9r i viss utsträckning moLt2v1er7k0lig färg) L1118
NCS 2030-G30Y NCS 1040-Y20R NCS 1050-R30B
NCS 3000-N
NCS 2500-N NCS 3500-N NCS 6502-Y
 -Y90R
Övriga färger Övriga färger
C
L1L521133L 137 L152
L404
L1216
L1227
L406
Övriga färger ANGE DÖRRFÄRG TILLSAMSMtaAndNaSrdMfäErgDerARTIKELNUMRET
NCSS9000L-jNusLB1jör3k7 NCS 40N1C0-SGS1900Y0-N
NCS 0502-G50Y
NCS 3000-NNCS 3020-R90
-NS 3060-R80B NCS 4050-R80B NCS 3000-N NCS 3500-N L158
Standardfärger
   L155 L156 L1137
L 137
LL1137119 L17041
L1118
L1118
L1216 NCS 1010-Y30
L2170 NLC1S520N3C0S-NR059C002SB-G650L031Y0-1GN31C07S1580-YN9C0SRL1N51C805S-Y6290R30-G30YL121L6NjusCBSjö1r0k40L-Y1210R04 NCS1L015N07C-R1S306B502-YL158 L1119
L150 L1137 L158 L150L406
L156 L171
L1111
B
N
CS 250
Ljus Björk 0
L1133 L155
NCS 6030-G10 NCS 2030-G30Y NCS 1040-Y20R NCS 1050-R30B
N
NCS 4010-G10Y NCS 2030-R90B NCS 3020-R90B L1137 L171 L1119 L2170
NCS 3060-R80BL1118
NCS 6030-G10 NCS 2030-G30Y NCS 1040-Y20R NCS 1050-R30B
NCS 10
FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM #ABASKOL_SVERIGE
Svensktillverkade
                                                                          n
0
k
0
R 1
k e
   48   49   50   51   52