Page 505 - Möblekatalog 21
P. 505

BORDSYTOR | 505 FÄRG- OCH MATERIALVAL TILL VÅRA BORDSYTOR
LINOLEUM MARMOLEUM DECIBEL (17 dB)
Linoleum associeras ofta med hög kvalité och hållbarhet, därför har vi valt att ha det som en bordsyta. Linoleum Marmoleum Decibel har dessutom en ljuddämpande effekt på 17 dB i stegljudsdämpning och är Svanen-märkt. Nytillverkad linoleum kan
ibland se lätt gultonad ut på ytan. Det försvinner vid en kort tids exponering i dagsljus och materialet får då sin korrekta orginalfärg.
Använd i första hand torra rengöringsmetoder, dammtorka ytan torrt. Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts med en lätt fuktig (inte blöt) bomullsduk. Tillsätt ett neutralt rengöringsmedel. Använd inte starka rengöringsmedel, thinner, aceton, bensin, lacknafta eller T-sprit. Även hett vatten kan skada linoleumet. Eftertorka ytan noga med en ren bomullsduk.
beige blå ljusgrå mörkgrå grön
ljusgrön orange röd gul
LAMINAT
Laminat har en hård och tålig yta som kan fås i många olika färgnyanser och förekommer på de flesta möbler idag. Laminat har en god beständighet mot olika typer av fläckar. Gör det ändå till rutin att ta bort fläckar genast. Använd i första han torra rengöringsmetoder. Gör till en daglig rutin att avlägsna synlig smuts med lätt fuktig (ej blöt) bomullsduk. Tillsätt ett neutralt rengöringsmedel och eftertorka väl med en torr bomullsduk. Starka rengörings- och lösningsmedel som thinner, aceton, bensin, lacknafta och T-sprit tål laminatet, men ur miljösynpunkt bör dessa medel användas med stor försiktighet.
björk bok ljusgrå blå röd
                ÄNNU MER PÅ WWW.ABASKOL.SE
























































































   503   504   505   506   507