Page 2 - Möbelkatalog 2022
P. 2

                | RegisteR LÅTOSSFIRA
 TILLSAMMANS!
Vi har även bytt ut armaturer till nya energibesparande LED-lampor i hela vårt lager på 10 500 kvadratmeter. Uppdateringen av solceller och LED- lampor kommer bidra till en omfattande energibesparing och i förlängningen ett bidrag till ett mer miljövänligt samhälle, något vi är väldigt stolta över.
Vidare har vi under 2021 haft en förnyelserevision av våra ledningssystem - ISO 9001 och 14001 - där revisorerna bedömde att vi har ett system med hög styrning och har haft mycket god utvecklingsnivå de senaste tre åren. Självklart är vi glada över att kvittera ut goda omdömen men det visar också på att ni som kunder kan förlita er på oss som en hållbar leverantör, där miljö och kvalitet är något som får lov att ta stor plats i våra beslut.
Andra viktiga saker som får ta plats i våra beslut är våra pedagoger och läroplanen. Sedan ett par år tillbaka finns programmering med som en obligatorisk del i förskolans och grundskolans läroplan. Som leverantör av utbildningsmaterial inom programmering och STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) så är det för oss en självklarhet att hjälpa våra kunder att hitta passande metoder och material som kan användas i undervisningen. I vårt breda sortiment av produkter finns väl utvalda koncept som stimulerar utveckling och lärande. Med koncepten tränar eleverna sina förmågor i att använda och förstå olika begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld på. Gemensamt för många av koncepten är att de kommer med lektionsplaneringar som utmanar eleverna att lära enligt läroplanens mål.
Vi hjälper er gärna att hitta passande upplägg och lösningar efter era förutsättningar och behov. Vi vet hur svårt det kan vara att hitta tider för introduktioner och utbildningar. Därför erbjuder vi lättillgängliga och kostnadsfria webbinarier som är anpassade utifrån målgruppens ålder. Anmälan sker enkelt till dessa via vår hemsida.
Med det sagt ska vi även lyfta hur betydelsefullt det fortfarande är att locka barnen att interagera med de fysiska föremålen och de levande scenarierna, lite ”back to basics”. Vi måste låta dem utvecklas med både sinne och kropp och ge dem resultat de kan känna på. Att skapa ett rum där barnen inspireras till fördjupning och närvaro, med t.ex. fysisk aktivitet, lekar och autentiska upplevelser, är kanske viktigare än någonsin? För oss är det därför av fortsatt vikt att arbeta vidare med förbättring av fysiska produkter såsom skapande material, byggsystem, produkter för rollek, material som stimulerar sinnen och en hel värld av lekmaterial som har ett pedagogiskt syfte. Allt för bästa utveckling av våra barn!
Urban Bredhe Maryam Amini
VD | ABA SKOL AB MILJÖANSVARIG | ABA SKOL AB FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM #ABASKOL.SVERIGE
År 2022 är mycket speciellt för oss på ABA Skol. Vi firar 80 år! Som tack för alla dessa år vill vi hylla både vår organisation och våra kunder. Stort tack alla som genom årtionden har beställt och använt våra produkter, och bidragit till att vi fortfarande idag levererar varor till de viktigaste människorna i världen!
Vi är stolta över det vi har åstadkommit genom åren. Vi har tillsammans med andra skapat viktiga reformer när det gäller produkter till skola och förskola gällande kvalitet, kemikalieinnehåll och säkerhet. Samtidigt som vi gläds åt framgångarna vet vi att det är ett ständigt arbete vi har framför oss med att fortsätta leverera bra produkter, hålla en hög servicenivå och förmedla ett modernt hållbarhetstänk.
När det gäller miljö- och hållbarhetsfronten så har vi tillsammans med vår hyresvärd installerat en av Malmös största solcellsparker på vår fastighet. Solcellerna på taket beräknas att ge en årsproduktion på ca 240 000 kWh.
  


   1   2   3   4   5