Page 35 - Möbelkatalog 2022
P. 35

MED SITTBÄNK GOLVMODELL
UTAN SITTBÄNK VÄGGMODELL
SANGILL S
K1997
rd Lami at 2014-
766 7170 766 7171 766 7172 766 7173
TILLBEHÖR TILL KLÄDFACK MARIA ! ! !
Luckorna har softclose.
t
1-plats. Utvändig bredd 28 cm 2-plats. Utvändig bredd 54,5 cm 3-plats. Utvändig bredd 81 cm 4-plats. Utvändig bredd 107,5 cm
766 7065 766 7066 766 7067 766 7068
SANGILL
S
rd
d Lami
766 7080 Lucka i vitpigmenterad björk
t
an
d
a
rd
L
Korgar – se sidan 31 och 314
1-plats. Utvändig bredd 28 cm 2-plats. Utvändig bredd 54,5 cm 3-plats. Utvändig bredd 81 cm 4-plats. Utvändig bredd 107,5 cm
F7927
!!! !! !!!
ANGE FÄRGKOD TILLSAMMANS MED ARTIKELNUMRET FÖR LUCKA
!!!! !!! !!!!!
a
m
a
in
a
KLÄDFACK MARIA VÄGG- & GOLVMODELL | ENTRÉ | 35
 Bilden visar 3-plats med tillbehör rygg och lucka med bildruta
     2
ndar
a
0
m
S
1
!
FF80725353 K1997F26497091
4
-
1
!!
 SANGILL Standa LL Standard Lamin
t 2014-15
!!!!!!
! !!! !! ! !!
F2962 K1997
97 F6901 F4172K123
L
A
i
n
N
a
G
t 5
I
2
L
51572
F6901 K1238
0
L
1
F1485 F300
dard Laminat 2
min
at 2014-1
S
Bilden visar
2 x 3-plats, rygg mot rygg. Totalt sex ryggar
4
t
-1
a
!
5
5
SANGI SANGILL Standard Lamina
För golvmodell på hjul rekommenderar vi placering
rygg mot rygg för att minska tipprisken. Det behövs en baksida/rygg per plats även för detta val
!!!
F8755 F4172
F7927
K1997
F7927 F7927 F4172 K19
8 F69
S
A
N
G
IL
L
S
ta
n
d
! !
 766 7081
766 7082
766 7084
Lucka i laminat med urfräst bildruta, B 9,5 x H 14,5 cm. Ange färgkod, se nedan
Lucka i laminat. Ange färgkod, se nedan
 F7927 F2962
F8755
F792
F2479 7
Baksida/rygg golvmodell. Pris per fack
!!!!!
! SAN!GILLStan
F2962 KF12342769
F792K71997 KF1299672F4172
F
!
8F74 F417K2F11243 7
 766 7085
Baksida/rygg väggmodell. Pris per fack
 La Sr SdA
a
a2a
t
N
766 7086
Hjul Ø 10 cm. Kan inte eftermonteras. 4 st
dard La
aLnaG
dmI
SANGILL Stan 014-1
 Lir
Ln da St L
766 7088 Postfack, B 25 x H 30 cm
t 2014-15
    !!! !
!!!
!! ! !! !! ! !!! ! ! !! !
t
m0n1d
in4a
a-r1d
t52
L
0
a
1
m
4
i
-
n
1
a
5
 !!!!
 F7 F41
F29
7
7927 K1997
238 2
927 3K3 97 K1326 F4172
3 F69F0719
F2962 6F28755 5 79F20926323F247 85FK81735256F148F53007 F
F93
F04213K7312997 72 KF1639206
F2253
5
F1417
0
3
F875 F02
!
2
 2
F69
1
F24 19
K1
F
2
2
2
F2274 F4177
F 7927 K 1997 F 4172 F 6901 K 1238 F 2962 F 2479 F 1485 K 1326 F 2253 F 2274 F 4177
8
5
1
F5342
K
F
SE AKTUELLA PRISER PÅ WWW.ABASKOL.SE
690
K
1
9F14 F7
1238 9
3
F4172 F6901
K
1
F
00
2
4
2
7
                                                         Ld
5
9 F1
t
n 1
0
n
8
7 1
   33   34   35   36   37