Page 37 - Möbelkatalog 2022
P. 37

SANGILL Standard Laminat 2014-15
766 7050 1-plats. Utvändig bredd 28,6 cm 766 7051 2-plats. Utvändig bredd 55,4 cm
F2962
F8755
F7927 K1997
F7927
F4172
6
70
7
F6901
F4172
K1238
SANGILL
S
ndard Lami
t
an
d
a
rd
L
a
m
F7
2K
7
9
71 99
K
in
a
t2
0
KLÄDFACK PIA VÄGG- & GOLVMODELL | ENTRÉ | 37
 Bilden visar fack med röd lucka i specialmått och rygg som tillbehör
 ! F7927 ! K1997
SANGILL Standard Lami SANGILL Standard Laminat 2014-
UTAN SITTBÄNK VÄGGMODELL
MED SITTBÄNK GOLVMODELL
766 7052 3-plats. Utvändig bredd 82,2 cm
! !!!!!!!!
76
! 766 7037 3-plats. Utvändig!b!redd 82,2 cm ! !
766 7035 1-plats. Utvändig bredd 28,6 cm
F417F269
1
4
-
1
1
9
9
L
1
S
4
t
-1
a
5
SANGILL S
 36
2-p
lats. Utvändig br
ed
d5
5,
4c
m
 S
A
N
G
IL
L
S
ta
n
d
a
rd
L
a
m
S
A
i
n
N
a
G
t 5
I
2
L
0
 766 7053 4-plats. Utvändig bredd 109 cm 766 7038 4-plats. Utvändig bredd 109 cm
 TILLBEHÖR TILL KLÄDFACK PIA
! An
!! ! ! !!! ! ! !!! ! !!!!
Luckorna har softclose.
!!!!!
F2962 FF80725353 KF12342769
766 7180 Lucka i vitpigmenterad björk F7927 F792K71997
F792
8F7451572F6901K1997F264970K911238 F417K2F11243
F2962 F8755
7
F2479 F1485 F3007
S
ILL Stan
-
A
d!, se n
!
/!ryg
!
N
G
L
KF1299672F4172
F
SANGILL Standard Laminat 2014-1
a
m
i
n
a
t
2
0
 La Sr SdA
na
86 Hjul Ø 10 cm. Kan inte eftermonteras. 4 st 5
t
1
N
aL
L
766 7181 Lucka i laminat med urfräst bildruta, B 9,5 x H 14,5 cm.
5
G
dm
I
a
ir
d
Ln
t
L
m
ge fä
rgko
edan
76
6 70
85
Baksi
da
g vä
ggm
odel
l. Pri
s pe
r fac
k
a
S
t
L
t
a2a
m0n
1d
i
n4
a
a-r
1
d
5
2
0
a
1
4
-
i
dard
4
1
1
 7
t 2014
6
6
7
18
2
7
Lu
c
k
a
i
l
am
ina
t. A
n
g
e
fä
rg
k
66
70
-
n
1
a
5
  F7 F41
F29
F2962
F04213K7312997 72 KF1639206
F
00
7
7927 K1997
238 2
od
,s
en
e
da
n
 766 7084 Baksida/rygg golvmodell. Pris per fack 766 7088 Postfack, B 25 x H 30 cm ANGE FÄRGKOD TILLSAMMANS MED ARTIKELNUMRET FÖR LUCKA
 !!!! !!! !!!!!
!!! !
!!!
!! ! !! !! ! !!! ! ! !! !
!!!!
927 3K3 97 K1326 F4172
3 F69F0719
F875 F02
2
F69
1
F24 19
K1
F
2
2
2
F2274 F4177
F 7927 K 1997 F 4172 F 6901 K 1238 F 2962 F 2479 F 1485 K 1326 F 2253 F 2274 F 4177
!
2
6F28755 5 79F20926323F247 85FK81735256F148F53007 F
F93
F1417
0
3
F2253
5
8
5
1
F5342
K
F
690
K
1
1238 9
3
F4172 F6901
SE AKTUELLA PRISER PÅ WWW.ABASKOL.SE
9F14 F7
K
1
2
4
2
7
                                                                          Ld
5
F1
t
n 1
0
n
8
7 1
   35   36   37   38   39