Page 433 - Möbelkatalog 2022
P. 433

    SKÄRMVÄGG SILENCIO
Skärm på fötter med en 3,8 cm tjock ljudabsorberande kärna och en yta av björk- eller vit laminat med vågmönster. En utmärkt artikel när man vill skapa rum i rummet och samtidigt få ner ljudnivån. Fötter ingår.
704 00xx B 140 x H 100 cm
49 50
SKÄRMVÄGG TYSTNAD
Skärm på fötter med en 3,8 cm tjock ljudabsorberande kärna och en yta av björk- eller vit laminat med streckmönster. En utmärkt artikel när man vill skapa rum i rummet och samtidigt få ner ljudnivån. Fötter ingår.
704 00xx B 140 x H 100 cm
47 48
björklaminat vitlaminat
Använd skärmen stående eller liggande
SKÄRMVÄGG SILENCIO & TYSTNAD | LJUDABSORBENTER | 433
          björklaminat vitlaminat
SE AKTUELLA PRISER PÅ WWW.ABASKOL.SE


   431   432   433   434   435