Page 528 - Möbelkatalog 2022
P. 528

SÄKERHET
På följande sidor har vi en mångfald av olika barngrindar för att kunna tillgodose de flestas behov och önskemål.
Välj mellan trä, metall, med sockel eller utan. Alla är lika lätta att öppna för en vuxen men inte för barn.
Vi har även väggskydd, halkskydd och klämskydd för dörrar som bidrar till ökad säkerhet bland barn och även vuxna.
BARNGRIND FLEX...................................................................... 530 BARNGRIND EXTRA BRED OCH REDNIK................................531 BARNGRIND LENA OCH GUARD ME ....................................... 532 BARNGRIND ANNE OCH MULTIMETALL................................. 533 HALKSKYDD............................................................................... 534 LÅD- OCH SKÅPREGEL............................................................. 534 HÖRN- OCH VÄGGSKYDD........................................................534 TIPPSKYDD ................................................................................ 534 KLÄMSKYDD OCH DÖRRSTOPP............................................. 535
  

   526   527   528   529   530