Page 568 - Möbelkatalog 2022
P. 568

568 | KREATIVT & PEDAGOGISKT MATERIAL | KOMPISBÖCKER & AKTIVITETSKORT
NY BARNKONVENTIONEN - PEKBOK Även de allra yngsta barnen har rätt att få veta vilka rättigheter de har. Den här pekboken tar fasta på det och lyfter barnens rättigheter genom situationer som de känner igen och kan relatera till.
NY
KOMPISAFFISCHER A3
Varje affisch innehåller färgglada illustrationer av de två kompisarna med samma teman som Kompisböckerna.
    NY
377 6040
KOMPISAR - PEKBOK
122:-
   Hur är det att vara kompisar? I denna bok får vi ta del av Kanin och Igelkotts erfarenheter och känslor. En slitstark bok för de allra yngsta barnen att titta i, prata om och fundera kring.
377 5544
KOMPISAR HANDDOCKOR
Kanin och Igelkott är två mjuka handdockor och säljs i ett set. Med hjälp av dem blir kompissamtalen lättare att föra.
377 3595 2 olika
10 olika
450:-
 377 6041
122:-
    NY
750:-
 AKTIVITETSKORT
Aktivitetskort för förskolan med Lekar och Experiment som är enkla att genomföra och förankrade i läroplanen. 50 kort per set.
NY
NY
NY
 TEKNIK I FÖRSKOLAN
NY
MATEMATIK I FÖRSKOLAN
Korten kan användas som en del i den planerade verksamheten men även för spontana aktiviteter. Du ska kunna plocka fram ett kort och snabbt få ett tips på en aktivitet, samtidigt som du vet att det du gör är förankrat i läroplanen.Korten är sorterade efter områdena; Skapa, Konstruera, Bygga.
Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten med ett genomtänkt matematiskt innehåll. De kan också användas till spontana aktiviteter. Du ska kunna rycka ett kort och göra en aktivitet, och veta att det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen. Korten levereras i en låda, sorterade efter
de matematiska områdena Mängder och tal, Mätning, Rum och läge samt Former och mönster. Varje område inleds med ett flikkort som har en innehållsförteckning över korten och en lista med begrepp som hör till området.
 377 3008
50 st
1.090:-
  SPRÅK I FÖRSKOLAN
377 2943
50 st
1.090:-
De 50 aktivitetskorten innehåller språkövningar för barn som går i förskolan och i förskoleklass. Korten är sorterade efter områdena; Språklig medvetenhet, Lyssna, Tala och berätta, Skriftspråk, Symboler och Ordförråd.
 377 2991 50 st
1.090:-
 NATURVETENSKAP I FÖRSKOLAN
NY
SAMSPEL OCH EMPATI I FÖRSKOLAN
  Innehåller naturvetenskapliga experiment som är tydligt kopplade till förskolans läroplan. Korten kan användas som en del i den planerade verksamheten men även för spontana aktiviteter. Du ska kunna plocka fram ett kort och snabbt få ett tips på en aktivitet samtidigt, som du vet att det du gör är förankrat i läroplanen. Korten är sorterade efter områdena; Biologi, Kemi, Fysik, Hållbar utveckling, Skapande naturvetenskap.
377 3978 50 st 1.090:-
FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM #ABASKOL.SE
Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten, eller användas till spontana aktiviteter – du ska kunna ”rycka” ett kort och göra en aktivitet, och veta att
det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen. Korten levereras i en låda med 50 aktivitetskort sorterade efter områdena: Ny grupp & uppvärmning, Vänskap & samarbete, Känslor, Koncentration, Taktila övningar/ massage samt Avslappning.
377 5453 50 st 1.090:-
  
   566   567   568   569   570