Page 583 - Möbelkatalog 2022
P. 583

MAGNETISKT POLYDRON | KREATIVT & PEDAGOGISKT MATERIAL | 583 NY
MAGNETISK POLYDRON HASHMAG
Nya spännande former i 6 härliga transparenta färger. Kompatibla med alla andra Magnetiska Polydron. Utmärkta för upplevelser vid ljusbordet. 36 fyrkanter och 36 liksidiga trianglar. Från 3 år.
PC fri från Bisfenol A.
      273 8010
72 delar
2.220:-
    NY
 MAGNETISK POLYDRON UTFORSKNINGSET
6 spännande former. Kompatibla med alla andra Magnetiska Polydron. Utmärkta för upplevelser vid ljusbordet. 40 liksidiga trianglar, 12 rätvinkliga trianglar, 8 likbenta trianglar, 24 fyrkanter, 4 rektanglar och 12 pentagoner. Från 3 år. PC fri från Bisfenol A.
273 5030 100 delar 3.570:-
MAGNETISKT POLYDRON ECO
Består till 30% av Ekomaterial (vetederivat) och 70% ABS. Kompatibelt med alla Magnetiska Polydron. 12 fyrkanter och 12 liksidiga trianglar.
MAGNETISKT POLYDRON ECO
     273 2000 24 delar 823:-
Består till 30% av Ekomaterial (vetederivat) och 70% ABS. Kompatibelt med alla Magnetiska Polydron. 36 fyrkanter och 36 liksidiga trianglar.
273 2010 72 delar 2.189:- ÄNNU MER PÅ WWW.ABASKOL.SE
  

   581   582   583   584   585