Page 6 - Möbelkatalog 2022
P. 6

MILJÖMÄRKNINGAR
   FSC-märkningen är den internationella märkningen av trä och skogsprodukter och har riktlinjer för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk. Förkortningen betyder ”Forest Stewardship Council”.
Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion. Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Arbetet drivs på uppdrag av det Nordiska Ministerrådet.
GUT är den europeiska mattindustrins märkning för förbättrad miljö och användarvänlighet genom hela mattans livscykel. Medlemmarna har åtagit sig att agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Produkterna testas kontinuerligt i samarbete med officiellt erkända testinstitut i Europa.
PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk genom oberoende tredjepartscertifiering. Hela tillverk- ningskedjan kontrolleras, från de certifierade skogarna via skogsindustrin fram till slutprodukten. PEFC står för ”Programme for the Endorsement
I’m green. Grön PE, även känd som I’m greenTM polyeten, är en plast som tillverkas av förnybar råvara: etanol från brasilianska sockerrör. I’m greenTM är det varumärke som skapats av Braskem för att identifiera att produkten producerats från förnybara källor. För användning av symbolen I’m greenTM måste produkter följa vissa kriterier fastställda av Braskem.
Der Blaue Engel är en tysk miljömärkning för produkter och tjänster. Grundades 1978 och tros vara världens första miljömärkning. Det är den tyska motsvarigheten till vår Svanenmärkning. Märkningens kriterier, som bestäms av en jury, omfattar både miljö- och konsumentskydd.
A-märkning. Barnfärger och lim är A-godkända enligt Danska Fällesrådet for Formnings- og hobby- materialer, som på några områden till och med har strängare krav än EUs kemikalieförordning REACH. Produkterna begränsar både miljöpåverkan och negativa hälsoeffekter hos användaren.
EU Ecolabel är ett europeiskt miljömärke och kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer. Arbetet sker på uppdrag av EU- kommissionen. EU Ecolabel fungerar på samma
sätt som Svanen.
Biobased är en symbol som ABA Skol har tagit fram för att tydliggöra och lyfta fram plastprodukter gjorda av bioplast. Symbolen visar att produkten är tillverkad av förnybar råvara.
Möbelfakta står för kvalité, miljö och socialt ansvar. Möbler som är märkta med Möbelfakta är tillverkade enligt funktionella och säkerhetsmässiga krav. Följer riktlinjer för ett långsiktigt miljöansvar och tar hänsyn till socialt ansvar till arbetstagare och förhållanden i produktionen.
OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende test- och certifieringssystem för textila rå-, mellan-
och slutprodukter i alla produktionsled. OEKO-TEX® provningar för skadliga ämnen anpassas efter textil- produktens faktiska användningsområde.
     of Forest Certification Schemes”.
  SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu Produkten finns med
och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval.
i SundaHus
 FÖRKORTNINGAR FÖR PLASTER
 I VÅRA PRODUKTER
ABS Akrylnitril-butadien-styren EVA Eten-vinylacetat
K-Resin Styren Butadien sampolymer PA Polyamid
PC Polykarbonat
PE Polyeten
PET Polyetentereftalat
POM Polyoximetylen (acetalplast) PP Polypropylen
PPE Polyfenyleneter
PS Polystyren
PU Polyuretan
PVA Polyvinylacetat
PVC Polyvinylklorid
SAN Sampolymer av styren- och
akryl-nitrilplast
TPE Termoplastisk elastomer,
t.ex syntetiskt gummi (TPR) TPR Termoplastiskt gummi
(syntetiskt)
Tritan Sampolymer av polyester
Livsmedelsduglig plast
 
   4   5   6   7   8