Page 28 - Var-pask-2021
P. 28

          LEGO®
 EDUCATION
Skapa en lärmiljö som främjar kreativitet, samarbetsförmåga och kritiskt tänkande samtidigt som det utvecklar elevernas uthållighet och självförtroende inom STEAM-ämnena med hjälp av LEGO® Education.
NY
Kontakta oss för mer information om seten eller boka en produktvisning med en
av våra representanter
Nettopriser – inga ytterligare rabatter utgår på dessa produkter
Engagera eleverna i STEAM-ämnena genom möjligheten att låta dem experimentera med krafter, rörelse och samverkan. Enkla, praktiska inlärningsupplevelser
som genererar aha-upplevelser när eleverna sätter LEGO-klossar i rörelse utan behov av ytterligare teknik.
LEGO® EDUCATION BRICQ MOTION ESSENTIAL FÖR LÅG- OCH MELLANSTADIET
288 5401 __________________________________ Nettopris: 1.195:-
LEGO® EDUCATION BRICQ MOTION PRIME FÖR HÖGSTADIET
288 5400 _________________________________ Nettopris: 1.195:-
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. Used with permission. ©2020 The LEGO Group
Introducerar förskolebarnen till enkla kodningskoncept, ökar deras nyfikenhet, kreativitet och lust att utforska och lära tillsammans. Setet är baserat på det populära tågtemat som tillåter dem att göra kopplingar och tidigt utforska kodningsbegrepp som sekvensering, looping och villkorlig kodning samtidigt som de utvecklar sin problemlösningsförmåga, sitt kritiska tänkande, samar- bete samt sina sociala och känslomässiga färdigheter. Gratis appar att utforska: resor, tecken, musik och matematik. 234 delar. Från 2 år.
288 5025_________________________________Nettopris:2.485:-
   LEGO® EDUCATION BRICQ MOTION
  NY
    28 | VÅREN 2021
PÅ VÅR HEMSIDA HITTAR DU FULLSTÄNDIG PRODUKTINFORMATION
LEGO® EDUCATION KODNINGSEXPRESSEN – FÖRSKOLA
L
L
I
I
M
M
G
G
K
K
N
N
S
S
I
I
I
I
N
N
D
D
K
K
R
R
R
R
O
O
Ä
Ä
N
N
M
M
Ö
Ö
J
J


   26   27   28   29   30